نحوه عملکرد تانک ضربه گیر

نحوه عملکرد تانک ضربه گیر

در این مقاله قصد داریم تا نحوه عملکرد تانک ضربه گیر را به طور تخصصی مورد بررسی قرار دهیم. قبل از هر توضیحی درباره نحوه عملکرد این محصول، ابتدا لازم است تانک ضربه گیر تحت فشار را که بعضاً به اشتباه سرج تانک نیز نامیده میشود به طور مختصر معرفی کنیم تا با ابعاد مختلف این محصول بیشتر آشنا شوید. همان طور که می دانید عملکرد صحیح تجهیزات هیدرو مکانیکال در خطوط انتقال آب از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند و قطعا میتوان از  تانک ضربه به عنوان یکی از مهم ترین تجهیزات سیستم های  انتقال و پمپاژ آب نام برد که این امر اهمیت آشنایی با نحوه عملکرد آن را دو چندان میکند.

امواج فشاریِ ناشی از پدیده ضربه قوچ که با سرعتی بالغ بر1200 متر در ثانیه در طول خطوط انتقال منتشر میشوند ، میتوانند آسیب های جدی به سیستم انتقال و پمپاژ آب وارد نمایند. از این رو به منظور حذف یا کاهش اثرات تخریبی ناشی از پدیده ضربه قوچ میتوان با توجه نتایج تحلیل های هیدرولیکی ضربه قوچ را که عموما با نرم افزار HAMMER صورت میگیرد، از تجهیزات مناسب آن نظیر تانک ضربه گیر تحت فشار و سرج تانک یا مخازن اتمسفر یک طرفه استفاده نمود.

تانک ضربه گیر
نحوه عملکرد تانک ضربه گیر

بررسی فاز های مختلف در عملکرد تانک ضربه گیر

در اینحا ما قصد داریم نحوه عملکرد صحیح یک تانک ضربه گیر تحت فشار را توضیح  دهیم  از این رو لازم است خود تانک ضربه گیر را به اختصار تشریح نماییم.

تانک ضربه گیر تحت فشار یک مخزن تحت فشار است از یک محیط دو فازی  است که از دو فاز گاز و مایع تشکیل شده :

فاز اول:

فاز اول از هوای تحت فشار که توسط یک یا چند کمپرسور تامین میگردد تشکیل شده است که میزان آن در طی زمان بهره برداری به وسیله سیستم ابزار دقیق طراحی شده پایش میگردد و در صورتی که میزان حجم هوای مورد نیاز تانک ضربه گیر  از مقدار مورد نیاز مشخص شده در تحلیل ضربه قوچ کمتر گردد، سیستم کنترل تانک ضربه گیر، فرمان روشن شدن را برای کمپرسورها ارسال می نماید تا کمپرسورها  هوای فشرده  مورد نیاز را تامین کند.

فاز دوم:

فاز دو شامل آب یا سیال تحت فشار می باشد که از طریق خطوط اصلی و کنار گذر تانک ضربه گیر به خط رانش متصل می باشد؛ همین امر باعث میگردد همواره مخزن  ضربه گیر و کلکتور خط رانش، هم فشار باشند. عملکرد تانک ضربه گیر در فاز منفی موج فشار و فاز مثبت موج فشار ضربه قوچ متفاوت است.

نحوه عملکرد تانک ضربه گیر

زمانی که پدیده ضربه قوچ در خطوط انتقال اب و ایستگاه پمپاژ حادث میشود، در فاز منفی فشار با کاهش فشار کلکتور رانش فشار تانک ضربه گیر نیز کاهش یافته و هوای فشرده منبسط می شود و حجم بیشتری را اشغال می شود و نتیجاً آب داخل مخزن ضربه گیر را از مسیر اصلی تانک ضربه گیر به کلگتور تزریق نموده و از جدایش و از هم گسیختگی سطون آب جلوگیری میکند. در نتیجه در موج مثبت فشار ضربه قوچ با افزایش فشار کلگتور، فشار تانک ضربه گیر نیز افزایش یافته و هوای فشرده داخل مخزن ضربه گیر به عنوان بخش تراکم پذیر و متراکم شده، حجم کمتری را اشغال می نماید؛ از این رو آب از کلکتور رانش از مسیر کنار گذر وارد تانک ضربه گیر میشود که این امر باعث جذب موج مثبت فشار توسط تانک ضربه گیر میگردد. این رفت برگشت چندین بار اتفاق میافتد و هر بار از قدرت موج های فشاری ایجاد شده در فازهای منفی و مثبت کاسته شده و موج فشار میرا میگردد.