انتخاب مناسب کمپرسور تانک ضربه ( سرج تانک )

انتخاب مناسب کمپرسور تانک ضربه ( سرج تانک )

انتخاب مناسب کمپرسور تانک ضربه ( سرج تانک )

تانک های ضربه گیر برای برطرف کردن مشکلات ناشی از ضربه قوچ آب از یک محیط دو فازی بهره میگیرد به طوری که بخش پایینی آنرا سیال (آب) و بخش بالایی را بالشتک هوای فشرده تشکیل می دهد . میزان آب و هوای فشرده داخل مخزن ضربه گیر( سرج تانک ) از نسبت مشخصی پیروی میکنند که این نسبت بر اساس محاسبات تحلیل هیدرولیکی جریان گذرا ( تحلیل هیدرولیک ضربه قوچ ) بدست می آید.

انتخاب مناسب کمپرسور تانک ضربه ( سرج تانک )
تانک های ضربه گیر برای برطرف کردن مشکلات ناشی از ضربه قوچ آب از یک محیط دو فازی بهره میگیرد به طوری که بخش پایینی آنرا سیال (آب) و بخش بالایی را بالشتک هوای فشرده تشکیل می دهد . میزان آب و هوای فشرده داخل مخزن ضربه گیر( سرج تانک ) از نسبت مشخصی پیروی میکنند که این نسبت بر اساس محاسبات تحلیل هیدرولیکی جریان گذرا ( تحلیل هیدرولیک ضربه قوچ ) بدست می آید . باید توجه داشت که این نسبت متغیر بوده و سطح سیال داخل تانک ضربه گیر( سرج تانک ) مجاز است در بازه مشخصی که توسط سنسورهای مغاناطیسی تعبیه شده بر روی مخزن ضربه گیر کنترل می شوند نوسان داشته باشد . معمولا وجود نشتی های احتمالی بسیار ریز در اتصالات مسیر هوای فشرده نصب شده بر روی مخزن ضربه گیر و همچنین حل شدن تدریجی هوای فشرده موجود ، در آب مخزن ، منجر به کاهش حجم هوا و بالا آمدن سطح آب در تانک ضربه ( سرج تانک ) میگردد. برای جبران نمودن این حجم هوای از دست رفته باید از یک کمپرسور هوا برای تزریق هوای فشرده به داخل مخزن ضربه گیر استفاده نمود.
در انتخاب کمپرسور مخازن ضربه گیرچند پارامتر مهم باید مورد توجه قرار گیرند :
1) نوع کمپرسور
2) فشار کمپسور
3) دبی کمپرسور

نوع کمپرسور:
برای تانکهای ضربه گیر(سرج تانک) عموما از کمپرسورهای پیستونی استفاده میگردد . این کمپرسورها در دو نوع OIL FREE و OIL INJECTED تولید میگردند . معمولا توصیه میگردد در تانکهای ضربه گیری که جهت خطوط انتقال آب آشامیدنی یا صنایع دارو یی و غذایی مورد استفاده قرار میگیرند از کمپرسورهای OIL FREE استفاده گردد . ولی در استفاده از این کمپرسورها با مشکلات متعددی روربرو خواهیم شد از جمله قیمت بسیار بالا ، عمر مفید بسیار پایین و هزینه تعمییرات و نگهداری بالا . همچنین عدم تولید این کمپرسورها در فشار کاری بالاتر از10 بار نیز محدودیتی دوچندان برای استفاده از آنها ایجاد نموده است . برای روبرو نشدن با چنین مشکلاتی می توان کمپرسورهای OIL INJECTED که در آنها از روغنهای پایه گیاهی خوراگی استفاده می شود را جایگزین نموده و یا سیستمهای تله روغن را در خروجی این نوع از کمپرسورها تعبیه کرد. با این کار بدون محدودیت های موجود در استفاده از کمپرسورهای OIL FREE می توان از کمپرسورهای OIL INJECTED استفاده نمود که قیمت منطقی تر ، شرایط نگهداری ساده تر و عمر مفید بیشتری داشته و در خصوص فشار کاری داری محدودیت نمی باشند .

فشار کمپرسور :
فشار خروجی کمپرسور باید به نحوی انتخاب گردد که بتواند بر فشار داخل تانک ضربه گیر(سرج تانک) غلبه نموده و حجم هوای مورد نیاز را به داخل تانک ضربه گیر تزریق نماید . به این منظور لازم است که فشار خروجی کمپرسور از فشار داخل تانک ضربه گیر(سرج تانک) یا همان هد پمپاژ در شرایط جریان دائم ) ، 3 یا 5 بار مطابق فرمول زیر بیشتر باشد :

ظرفیت کمپرسور:
حجم هوای مورد نیازتانک ضربه گیر(سرج تانک) که در طول زمان بهره برداری و در هر بار روشن شدن کمپرسور ، توسط کمپرسور تامین می گردد بسیار کمتر از حجم هوای مورد نیاز تانک ضربه گیر در زمان راه اندازی اولیه می باشد . بنابر این توصیه میگردد به منظور جلوگیری از تحمیل هزینه اضافی به پروژه ، میزان حجم هوای مورد نیاز در زمان بهره برداری ملاک تعیین ظرفیت کمپرسور قرار گیرد و برای جلوگیری از به کار گیری کمپرسور با ظرفیت بالا ، زمان مورد نیاز برای راه اندازی اولیه را کمی بیشتر در نظر گرفت . بهتر است زمان راه اندازی برای مخازن زیر 2 متر مکعب 3 ساعت و برای مخازن بالاتر از 2 متر مکعب 6 ساعت در نظر گرفته شود . باید توجه داشت این زمان با توجه به شرایط پروژه قابل افزایش و کاهش خواهد بود.

برای محاسبه ظرفیت کمپرسور باید به روش زیر عمل نمود:

· فشار خروجی کمپرسور
· حجم هوای مورد نیاز تانک ضربه گیر در زمان راه اندازی
· ظرفیت کمپرسور در فشار نهایی
· ظرفیت کمپرسور در فشار اتمسفریک
· زمان راه اندازی