سه راه و چهار راه

سه راه و چهار راه

سه راه و چهار راه

سه راهی و چهار راه قطعه هایی فولادی هستند که به منظور ایجاد انشعاب در خط لوله استفاده می شوند . این انشعابات جدید می تواند هم سایز با خط لوله یا متفاوت از آن باشد .
سه راهی و چهار راهای ساخت های شرکت سرین فلز با زوایای انشعاب مختلف نسبت به لوله اصلی قابل تولید می باشند .
شرکت سرین فلز این محصول را بنا به درخواست مشتری بر اساس استاندارد های ANSI , AWWA , DIN EN 1092-1 (DIN 2501) و . . . تولید می نماید .
کلیه اتصالات شرکت سرین فلز به صورت جوشی ، فلنجدار ، اسپیگاتی و آداپتوری قابل تولید می باشند.