صافی تیپ T

صافی تیپ T

صافی تیپ T

صافی سبدی دو سر فلنج یا صافی تیپ T قطعه ای فولادی است که به منظور جلوگیری از حرکت ذرات خارجی در مسیر خط لوله به کار می رود و میتوان بر اساس میزان افت فشار خروجی صافی نسبت به ورودی آن در خصوص زمان تمیز کاری تصمیم گیری نمود.

شرکت سرین فلز این محصول را بنا به درخواست مشتری بر اساس استاندارد های ANSI , AWWA , DIN EN 1092-1 (DIN 2501) و . . . تولید می نماید.