تبدیل

تبدیل

تبدیل conical و shaped قطعاتی فولادی هستند که جهت ایجاد تغییر سایز در خط لوله کاربرد دارند .

تبدیل conical و shaped تولیدی شرکت سرین فلز به صورت هم مرکز یا غیر هم مرکز قابل تولید می باشند .
شرکت سرین فلز این محصول را بنا به درخواست مشتری بر اساس استاندارد های ANSI , AWWA , DIN EN 1092-1 (DIN 2501) و . . . تولید می نماید .
کلیه اتصالات شرکت سرین فلز به صورت جوشی ، فلنجدار ، اسپیگاتی و آداپتوری قابل تولید می باشند.