تانک ضربه گیر یکطرفه

تانک ضربه گیر یکطرفه

تانک ضربه گیر یکطرفه

“تانک ضربه گیر یکطرفه مخزنی برای ذخیره آب است که به عنوان خنثی کننده فشار در سیستم های انتقال آب به منظور کاهش واریانس فشار اضافی استفاده می شود. تانک ضربه گیر یکطرفه استوانه ایستاده یا مخزنی است که در انتهای پایین قنات ، سدها برای جذب فشارهای ناگهانی و همچنین تأمین سریع آب اضافی هنگام افت فشار ناگهانی بکار گرفته می شود .
تانکهای ضربه گیر یکطرفه معمولاً در نیروگاه های با هد زیاد یا متوسطی که فاصله قابل توجهی بین منبع آب و ایستگاه پمپاژ وجود داشته باشد تعبیه می شوند .
لوله ای را در نظر بگیرید که حاوی سیالی در حال جریان است . هنگامی که یک شیر در یک نقطه از پایین دست به طور کامل یا جزئی بسته شود ، جریان مایع در سرعت اصلی ادامه خواهد داشت. در این شرایط به منظور خنثی کردن حرکت مایع ، فشار به طور قابل توجهی فقط در بالادست شیر کنترل افزایش خواهد یافت (افزایش فشار) که ممکن است به سیستم لوله آسیب برساند . اگر یک تانک ضربه گیر یکطرفه در بالادست شیر به خط لوله متصل شود ، مایع به جای اینکه ناگهان توسط شیر متوقف شود ، به سمت بالا و به تانک ضربه گیر جریان می یابد ، بنابراین فشارهای متناوب در خط لوله را کاهش می دهد . با بسته شدن شیر ، جریان سیال همچنان ادامه پیدا کرده و با عبور از تانک ضربه گیر باعث بالا رفتن سطح آب در آن می شود . سطح آب در مخزن همچنان افزایش خواهد یافت تا اینکه با بالا رفتن ارتفاع مایع در مخزن ، فشار موج در خط لوله را متعادل کند . در این مرحله جریان در تانک ضربه گیر و خط لوله معکوس شده و باعث افت سطح سیال در مخزن می شود . این نوسان در ارتفاع و جریان مخزن برای مدتی ادامه خواهد داشت اما به دلیل اثرات اصطکاک نهایتا از بین رفته و فشار اضافی خنثی می گردد
تانک ضربه گیر می تواند فشار منفی را به طور موثر کنترل کرده و از جدایش ستون در خط لوله جلوگیری کند .تعبیه تانک یک طرفه در مکان مناسب در امتداد خط لوله ، منجر به بالارفتن ایمنی و طول عمر خط لوله و تجهیزات بکار رفته در آن خواهد شد . اصل تنظیم تانک ضربه گیر یک طرفه از طریق تجزیه و تحلیل نظری به طور دقیق انجام می شود.