زانو

زانو

زانو قطعه ای فولادی است که جهت ایجاد تغییر زاویه در خط لوله و تغییر مسیر سیال استفاده می شود .
زانو های تولیدی شرکت سرین فلز در زوایای مختلف و به شکل جوشی ، فلنجدار و… بنا بر درخواست مشتری قابل تولید می باشند .

شرکت سرین فلز این محصول را بنا به درخواست مشتری بر اساس استاندارد های ANSI , AWWA , DIN EN 1092-1 (DIN 2501) و . . . تولید می نماید .
کلیه اتصالات شرکت سرین فلز به صورت جوشی ، فلنجدار ، اسپیگاتی و آداپتوری قابل تولید می باشند.