اتصال قابل پیاده مدل F2

اتصال قابل پیاده مدل F2

اتصال قابل پیاده مدل F2

اتصال قابل پیاده قطعه ای فولادی برای ایجاد فضای مناسب كاری هنگام نصب شیرآلات و اتصالات در محل خود یا جدا کردن آنها از خط لوله مورد استفاده قرار می گیرد . این عمل از طریق کوتاه شدن طول این نوع اتصال به کمک تنظیم پیچ و مهره های آن انجام می پذیرد. از دیگر مزایای استفاده از این نوع اتصال می توان به تعدیل نیروهای شعاعی و محوری وارد بر شیرآلات نام برد . با استفاده از قابلیت کوتاه و بلند شدن طول اتصال قابل پیاده می توان کوتاهی یا بلندی طول خط لوله را خنثی نمود .
انواع اتصال قابل پیاده تولیدی شرکت سرین فلز : تیپ F1 و تیپ F2

اتصال قابل پیاده شرکت سرین فلز بر اساس استاندارد های ANSI , AWWA , DIN EN 1092-1 (DIN 2501) و . . . قابل تولید می باشند.