فلنج آداپتور

فلنج آداپتور

فلنج آداپتور

فلنج آداپتور قطعه ای فولادی است که برای ایجاد اتصال سریع و آسان بین انواع لوله های سر صاف ( PVC ,PE ,GRP آزبست ، فولادی و … ) به سایر تجهیزات فلنجدار به کار می رود در جایی نیاز به اتصال سریع و آسان انواع لوله های سر صاف به یکدیگر باشد میتوان از کوپلینگها استفاده نمود. هر دوی این تجهیزات به میزان کمی قابلیت برطرف کردن تغییرات طول بر اثر انقباظ و انبساط را دارند.
فلنج آداپتور شرکت سرین فلز بر اساس استاندارد های ANSI , AWWA , DIN EN 1092-1 (DIN 2501) و . . . قابل تولید می باشند.